Akcja porządkowania cmentarzy z okresu I wojny światowej.

9 września 2006 roku Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I wojny światowej wraz z członkami Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii przeprowadziło akcje porządkową sprzątania cmentarzy wojennych. Do prac porządkowych zakwalifikowane zostały obiekt nr 155 w Lichwinie i nr 149 w Chojniku.

Cmentarz w Lichwinie do roku 2005 był najbardziej zaniedbanym obiektem tego typu w Okręgu Tarnowskim, pochowanych jest na nim 17 żołnierzy austro – węgierskich  i 131 rosyjskich. Cały teren pola grobowego porośnięty był samosiejkami, krzewami i ostrężynami. Ogrodzenie cmentarza nie istniało, znaczna część nagrobków była przewrócona. Ten stan cmentarza zadecydował o podjęciu się zadania jego oczyszczenia i uporządkowania. Cmentarz nr 149 w Chojniku przedstawiał się niezbyt dobrze, ale zachowało się dużo oryginalnych elementów wystroju. Pierwotnie elementem pomnikowym była kapliczka słupowa, z której dziś pozostał tylko trzon. Niegdyś zwieńczony był półokrągło przesklepioną wnęką w której znajdowała się płaskorzeźba autorstwa Heinricha Scholza. Kiedy warunki atmosferyczne doprowadziły do zniszczenia zwieńczenia kapliczki władze gminy Gromnik zabezpieczyły cenną płaskorzeźbę w swojej siedzibie, zaś sam postument tymczasowo zwieńczono małym metalowym krzyżykiem. Reszta wystroju obiektu to typowe żeliwne krzyże nagrobne kilku rodzajów. Na postumentach krzyży zachowało się wiele czytelnych tabliczek nagrobnych z których można dowiedzieć się że pochowano tu żołnierzy rosyjskich z 175 baturyńskiego pułku piechoty, zaś pochowani tu żołnierze austro – węgierscy służyli  w 30 lwowskim pułku piechoty, 48 pułku piechoty, w którym Węgrzy stanowili w 1914 r. 82 %, 65 mukaczewskim pułku piechoty, 9 „koszyckim” i 22 tirgumureskim pułkach piechoty honwedu, 6 batalionie strzelców polowych mającym pierwotnie w swoim składzie 69% Czechów i 30 batalionie strzelców polowych złożonym w 70% z Ukraińców i Rusinów. Tak więc na pewno spoczywają na tym niewielkim cmentarzyku: Rosjanie, Polacy, Czesi, Słowacy, Austriacy, Rusini, Ukraińcy, Rumuni i Węgrzy. W czasie prac porządkowych odnaleziono poza terenem cmentarza nagrobek ze złamanym krzyżem i tabliczką imienną, który powrócił na swoje pierwotne miejsce.

 
    Aktualności
    Stowarzyszenie
    Statut
    Działalność
    Schrony
    Imprezy
    Media o nas
    Byliśmy...
    Partnerzy
    Sponsorzy
    Forum
    Linki
    Kontakt
 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved