Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” realizowało m in. następujące działania:

           2013r.

 • Prace porządkowe w schronach przeciwlotniczych na pl. Inwalidów i w Parku Krakowskim. Realizując konsekwentnie naszą współpracę z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa na początku roku 2007 przystąpiliśmy do wspólnej akcji polegającej na porządkowaniu i przygotowaniu na potrzeby wystawy schronów przeciwlotniczych na pl. Inwalidów i w Parku Krakowskim. W wyniku prac odkopano wejścia schronów, wyniesiono ze środka kilka ton śmieci, gruzu i ziemi.................................................................................................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Brusno Nowe" i "Brusno Stare"

 • Noc Muzeów Krakowskich 2007 „LS-Deckungsgraben No. 7 / No. 8“. 18/19 maja 2007 roku podczas kolejnej edycji Krakowskiej Nocy Muzeów, Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło po raz pierwszy zwiedzającym dwa poniemieckie schrony przeciwlotnicze: na pl. Inwalidów (w 1944 roku oznaczony przez budowniczych numerem 8) i w parku Krakowskim (numer 7). Liczba zainteresowanych, którzy chcieli zobaczyć podziemne korytarze, przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ciągu kilku godzin, pierwszy ze schronów, przy świetle naftowych lamp obejrzało ponad 3 tys. osób, drugi, w którym urządzono wystawę reprodukcji plakatów wojennych i niemieckich planów - ponad 2 tysiące. Udostępnienie schronów stało się okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy parkingu pod placem Inwalidów. Radni Dzielnicy V, wspólnie z mieszkańcami Krowodrzy, zbierali podpisy pod petycją do władz miasta. Rezultat to ponad 2 tysiące głosów przeciw burzeniu schronów i niszczeniu zieleni w ponad stuletnim parku, obok dawnej siedziby Gestapo, a następnie Urzędu Bezpieczeństwa.........(więcej)

 • Udział Stowarzyszenia w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. W wyniku III Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów, Wójt Gminy Zabierzów wybiera następujące oferty i przyznaje dotacje na realizację zadań publicznych: Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”  –„Szlakiem Fortyfikacji – I Piknik Forteczny Rudawa 2007”. Od maja do października 2007r. członkowie Stowarzyszenia prowadzili prace porządkowo – remontowe przy niemieckich schronach R668 w celu zrealizowania zakładanych zadań zawartych w ofercie..................................................................................................................................................(więcej)

 

          2012r.

 • Heeres-Einheits-Schutzlüfter. Małopolskie Stowarzyszenie Miłosników Historii "Rawelin" wzbogaciło się o kolejny, bardzo cenny eksponat do odtwarzanego wnętrza schronu biernego typu Regelbau 668 znajdującego się na terenie miejscowości Rudawa, gm. Zabierzów. Jest to ręczny wentylator korbowy HES 1,2 (Heeres Einheits Schutzlüfter) wyprodukowany w roku 1940 przez firmę J.A. JOHN A.G. / ERFURT. Po wojnie zdemontowany z niemieckiego schronu trafił do kuźni, gdzie pełnił rolę nadmuchu paleniska. Urządzenie jest w doskonałym stanie, posiada stalową konsole mocowania do ściany i korbę. Po ponad 70 latach znowu będzie pełnił swoją pierwotną funkcję w schronie. Zastąpi wentylator, jaki był zamontowany w naszym Regelbau 668, a którego relikty znaleźliśmy w czasie prac porządkowych w roku 2007............................................................................ (więcej)

 • Promocja książek Grzegorza Gawła i Szymona Kalickiego "Fortyfikacje Linii Mołotowa..." i Rafała Podsiadło  "Fortyfikacje niemieckie na linii A2..." 22 marca 2012 o godz. 17 w sali Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida miała miejsce prezentacja nowej publikacji MSMH „Rawelin” autorstwa: Grzegorza Gawła i Szymona Kalickiego "Fortyfikacje Linii Mołotowa odcinek Radymno - Sieniawa - Oleszyce". Swoją  książkę przedstawił  również  Rafał Podsiadło (GRH Ostheer) "Fortyfikacje niemieckie na linii A2  Proszowice - Hebdów -Świniary - Krzyżanowice". Autorzy opisują historię powstania i budowę fragmentów fortyfikacji niemieckich i radzieckich na ziemiach polskich. Na podstawie wspomnień świadków przedstawiają rzeczywistość lat okupacji............... (więcej)

 • Udział Stowarzyszenia w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Gminy Zabierzów imprez przeznaczonych dla mieszkańców Gminy, a to: rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez o charakterze turystycznym, obozów oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki. W wyniku Konkursu wybrana została oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin"  i przyznana dotacja 5500zł na realizację zadania publicznego: "Szlakiem Fortyfikacji – III Piknik Forteczny Rudawa 2012".

 • Noc Muzeów Krakowskich 2012 „LS-Deckungsgraben No. 7". Dla Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” była to szósta edycja Nocy Muzeów, w której braliśmy udział. W tym roku po raz kolejny udostępniliśmy schron w Parku Krakowskim. Liczna publiczność ustawiała się przed wejściem do schronu już godzinę przed otwarciem. Każdy cierpliwie czekał na swoją kolej, wszyscy podkreślali, że to niepowtarzalna okazja zobaczyć, co kryje się pod trawnikiem w Parku. Pamiątkowe monety, które rozprowadzaliśmy przy wejściu do schronu, rozeszły się praktycznie od razu, na pocieszenie zostały tylko bilety uprawniające do bezpłatnych wieczornych i nocnych przejazdów komunikacją miejską. Przez pięć godzin schron zwiedziło 1066 osób! Wewnątrz schronu zaprezentowaliśmy wystawę ''Alarm powietrzny. Cywilna obrona przeciwlotnicza w Krakowie w latach 1918-1956'' oraz ekspozycję poświeconą obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej......................... (więcej)

 • Akcja "Betonowe drzwi". Dzięki uprzejmości osoby remontującej piwnicę w jednej z kamienic z okresu wojny na ul. Królewskiej  pozyskaliśmy betonowe drzwi ze schronu przeciwlotniczego, który znajdował się w piwnicy. Budynek ul. Królewska 33 to obiekt wzniesiony przez niemców w ramach niemieckiej dzielnicy. Przebudowany po wojnie - zlikwidowano dwuspadowy dach i dobudowano piętro. Piwnica budynku to jeden wielki schron z łukowo sklepionym stropem. Było zagrożenie, że drzwi zostaną pokruszone i trafią na wysypisko......................... (więcej)

 • Dzień Pamięci Ofiar Gestapo - „LS-Deckungsgraben No. 7". W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Gestapo Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin" udostępniło do zwiedzania schron w Parku Krakowskim, wewnątrz schronu zaprezentowaliśmy wystawę ''Alarm powietrzny. Cywilna obrona przeciwlotnicza w Krakowie w latach 1918-1956''............................................................................................................... (więcej)

 • Szlakiem Fortyfikacji - III Piknik Forteczny. Rudawa 2012.

 • OT-Stahlunterstand typ Z - zamknięcie awaryjki. Dzięki pomocy osoby poznanej podczas III Pikniku Fortecznego pozyskaliśmy zamkniecie wyjścia awaryjnego stalowego schronu biernego OT-Stahlunterstand typ Z. Drzwi pochodzą najprawdopodobniej z jednego z dwóch tego typu schronów umiejscowionych między Rudawą, a Brzezinką. Schrony te niestety nie doczekały naszych czasów - zostały pocięte i wywiezione do huty. Jak widać można jeszcze trafić na ich pozostałości w okolicznych gospodarstwach................................................. (więcej)

 • Goście w schronie. 18 października 2012 roku gościliśmy w naszym schronie młodzież ze szkoły podstawowej nr 117 z Krakowa. Szóstoklasiści w czasie wyprawy w rejon Garbu Tenczyńskiego zwiedzili wiele ciekawych i urokliwych miejsc. Nie mogli pominąć takiej atrakcji turystycznej jakim jest niemiecki schron bierny Regelbau 668. Dzieciaki z przebiegu i organizacji zwiedzania schronu były bardzo zadowolone. Jak zwykle wielkim powodzeniem cieszył się wentylator HES 1,2, a zwłaszcza możliwość pokręcenia korbą................................................ (więcej)

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2012 „LS-Deckungsgraben No. 7". W niedzielę 18 listopada ponad dwadzieścia placówek muzealnych wzięło udział w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich. Wstęp do wszystkich muzeów był bezpłatny, większość z nich była otwarta od godz.10.00 do godz. 17.00. Miłośnicy sztuki i muzealnych ekspozycji mogli obejrzeć dziesiątki wystaw stałych i czasowych oraz wziąć udział w warsztatach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykładach i projekcjach filmów. Wydarzenie już po raz ósmy organizuje Urząd Miasta Krakowa oraz Stała Konferencja Dyrektorów Muzeów Krakowskich.................................................(więcej)

 • Off Roadowe spotkanie z historią. W niedziele 25 listopada 2012 roku w Rudawie pojawiła się spora kolumna samochodów terenowych, które uczestniczyły w pierwszej imprezie rozpoczynającej cykl "Off Roadowych spotkań z historią". Tematem przewodnim była II wojna światowa i jej przebieg w okolicach Krakowa. Przejazd odbył się w kolumnie prowadzonej przez przewodnika, a w trakcie jazdy przez CB-radio uruchomiona została "historyczna rozgłośnia radiowa" prowadzona przez miłośnika historii - Dominika "Lulka". Uczestnicy off roadu nie mogli na swojej trasie pominąć naszego Regelbau 668, który jest jednym ze schronów zbudowanych przez niemców w ramach linii b-1.....................................................................................................................................(więcej)

 

          2011r.

 • Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa „LS-Deckungsgraben No. 7" Akcja "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa" rozpoczęła się w listopadzie 1972 roku, kiedy to na tytułowej stronie "Echa Krakowa" ukazał się tekst zapraszający czytelników do udziału w wycieczkach, regulamin zdobywania odznaki i program spacerów. Na pierwszej zbiórce, pod Wieżą Ratuszową na Rynku, zgromadziło się blisko 700 krakowian. Pierwotnie akcja zaplanowana na jeden sezon, kontynuowana była przez lata następne. Spowodowały to listy uczestników z prośbą o jej przedłużenie oraz olbrzymie zainteresowanie zwiedzających. I tak trwa do dnia dzisiejszego. 21 stycznia 2011 roku mieliśmy zaszczyt wziąć udział w akcji "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa"  udostępniając do zwiedzania schron przeciwlotniczy LS-Deckungsgraben nr 7 w parku Krakowskim, wewnątrz odwiedzający  mogli poznać dzieje placu Inwalidów i parku Krakowskiego dzięki wystawie „Plac Inwalidów – historia miejsca”................................................................................................................. (więcej)

 • Udział Stowarzyszenia w II Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Gminy Zabierzów imprez przeznaczonych dla mieszkańców Gminy, a to: rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez o charakterze turystycznym, obozów oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki. W wyniku Konkursu wybrana została oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin"  i przyznana dotacja 1000zł na realizację zadania publicznego: II Rajd "Śladami II wojny światowej".

 • Promocja książek Dawida Golika "Z wiarą w zwycięstwo...", "Obszar opanowany przez "Leśnych". 22 marca w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie w ramach cyklu spotkań z historią PRL-u odbyła się promocja dwóch książek naszego Kolegi ze stowarzyszenia, Dawida Golika. Dawid jest historykiem, członkiem Komisji Historii Wojskowości Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pracuje w Biurze Edukacji Publicznej krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jest również związany z Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Podhale w ogniu". Od kilkunastu lat interesuje się działalnością partyzantów w Gorcach, zarówno w czasie II wojny światowej, jak również po jej zakończeniu i wprowadzeniu "władzy ludowej". Wynikiem tej pasji, która zaczęła się jeszcze w liceum, trwała na studiach historycznych, a ostatecznie ugruntowała się podczas pracy w IPN-ie są dwie publikacje, które zaprezentowano podczas spotkania w ŚOK-u...........................................................(więcej)

 • Inwentaryzacja schronu "LS-Deckungsgraben No.42 ". Termin akcji ustaliliśmy na sobotę 26 marca. Już o godzinie 9 rano pierwsi członkowie Stowarzyszenia pojawili się przy schronie. Pojawili się także dziennikarze zainteresowani naszą akcją, ciekawi co też kryje się pod trawnikiem pomiędzy najbardziej ruchliwymi ulicami w Krakowie. Prace rozpoczęliśmy od ściągnięcia darni w miejscu, gdzie powinno znajdować się wejście do schronu. W latach 60 wejścia do schronów zabezpieczano betonowymi płytami, a następnie zasypywano je ziemią. Tym razem okazało się, że betonowe płyty są dużo większe i cięższe niż zwykle. W tym momencie pojawiły się wątpliwości, czy zdołamy dostać się do środka. Nie daliśmy za wygraną... centymetr po centymetrze łopatami i kilofami zdołaliśmy przesunąć płytę na bok. Ukazały się schody prowadzące do wnętrza schronu, zawalone błotem i starymi pękniętymi płytami zwykle stosowanymi przy zabezpieczeniu wejść.............................(więcej)

 • Noc Muzeów Krakowskich 2011 „LS-Deckungsgraben No. 7“. 20 maja 2010 roku podczas VIII edycji Krakowskiej Nocy Muzeów, Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło zwiedzającym niemiecki schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej w parku Krakowskim „LS-Deckungsgraben No. 7“. To była piąta edycja Nocy Muzeów, w której braliśmy udział. Dla nas wyjątkowo trudna organizacyjnie, bo z powodu remontu i wymiany ekspozycji w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej, z którym zawsze organizowaliśmy zwiedzanie, musieliśmy wszystko samodzielnie dopiąć na ostatni guzik. Także od strony promocji wydarzenia, bo nie uwzględniono nas w żadnych oficjalnych programach. Okazało się, że nasze starania zakończyły się pełnym sukcesem - w czasie zaledwie kilku godzin schron nr 7 w parku Krakowskim odwiedziło ponad 1,5 tys. osób!..............................................................................................................................(więcej)

 • Operacja LUTY 28.V.2011 - „LS-Deckungsgraben No. 8". 28 maja Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz krakowska redakcja „Gazety Wyborczej” zorganizowali historyczną grę miejską „Operacja Luty”. Jej fabuła została oparta na autentycznych wydarzeniach rozgrywających się wokół aresztowania 24 marca 1944 r. komendanta krakowskiego obwodu Armii Krajowej, płk. Józefa Spychalskiego, pseudonim Luty. Gracze, podzieleni na patrole, musieli zmierzyć się z szeregiem zadań polegających m.in. na konspiracji, zdobywaniu broni czy odnajdywaniu alianckich zrzutów. Mieli także zaplanować operację odbicia pułkownika z rąk okupantów. Działanie utrudniali skutecznie wszechobecni agenci i patrole gestapo (trudni do rozpoznania, bo nie było w grze elementów rekonstrukcji historycznej), obławy i uliczne łapanki. A oprócz tego –  deszczowa pogoda i niska, jak na koniec maja temperatura. Aby kontynuować grę, należało bezbłędnie rozszyfrować przekazywane wiadomości, zebrać wszystkie przewidziane w danym etapie akcesoria: dokumenty, broń, pieniądze itp. (wszystko oczywiście zostało przedstawione symbolicznie)  i  co najważniejsze –  zameldować się kolejno we wszystkich punktach kontaktowych od Podgórza do Śródmieścia.............................................................................................(więcej)

 • III Rajd Szlakami 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. W dniach 10–12 czerwca 2011 r. odbyła się trzecia edycja Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, zorganizowana wspólnie przez: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Małopolską Chorągiew Harcerzy ZHR oraz Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin”. Inicjatywę wsparły również następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Gmina Sękowa, Biuro Poselskie Barbary Bartuś w Gorlicach, Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, Oddział PTH w Nowym Sączu oraz GRH „Gorlice 1915”. Honorowy patronat nad rajdem objęła Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Bartuś........................................................(więcej)

 • Dzień Pamięci Ofiar Gestapo - „LS-Deckungsgraben No. 8". 13 września 1939 policja niemiecka przejęła Dom Śląski, tworząc w nim swoją główną siedzibę. Odtąd było to miejsce kojarzone z hitlerowskim bestialstwem i terrorem wobec Polaków. Cztery lata temu, w rocznicę tych zajść, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddział Ulica Pomorska po raz pierwszy zorganizowało obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo. Celem uroczystości, które odbywają się od tamtej pory co roku we wrześniu,  jest zachowanie w pamięci krakowian i Małopolan tragicznej historii domu przy ul. Pomorskiej 2.........................................................................................................(więcej)

 • II Rajd "Śladami II wojny światowej". 1 października zaprosiliśmy do Rudawy wszystkich, którzy interesują się historią II wojny światowej. Chęć udziału w rajdzie zgłosiło około 80 osób w różnym wieku, sporą grupę stanowili uczniowie szkół z Gmin Zabierzów i Krzeszowice oraz z Krakowa, razem z nauczycielami. Rajd wystartował przy schronie Regelbau 668, który był jednocześnie rajdową bazą. Grupa z Komandorem wyruszyła na cmentarz parafialny, żeby zapalić znicze na mogile nieznanych żołnierzy polskich, którzy zginęli w okolicach Młynki 5 września 1939 roku. Wartę wystawili tu harcerze z 5 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Orkan” (Szczep 5 KDH „Wichry” ZHR), a pamięć poległych uczczono minutą ciszy. Hołd oddano także ofiarom pacyfikacji Radwanowic – na cmentarzu postawiono pomnik poświęcony zamordowanym przez hitlerowców mieszkańcom tej miejscowości. Komandor rajdu przedstawił tło historyczne wydarzeń tuż przed wybuchem wojny i sytuację w kraju już po wkroczeniu wojsk niemieckich................................................................................................................(więcej)

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2011 „LS-Deckungsgraben No. 2". 20 listopada, wspólnie z Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2 wzięliśmy udział w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich. Na Pomorskiej można było obejrzeć wystawę stałą „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956”, posłuchać wykładu Dawida Golika (MSMH „Rawelin”, IPN) „Żołnierze wyklęci. Tragiczna historia oddziału partyzanckiego Wiarusyi obejrzeć filmy dokumentalne na temat  m.in. działalności legendarnego dowódcy partyzanckiego, Józefa Kurasia „Ognia”. Naszym zadaniem było udostępnienie schronu przeciwlotniczego. Tym razem wybraliśmy Lufschutzdeckungsgraben Nr 2 przy ul. Królewskiej, położony pod boiskiem, między budynkami nr 26 i 48. Obiekt ten nie był otwierany od 2006 roku, dlatego po tak długiej przerwie wymagał odpowiedniego przygotowania. Uprzątnęliśmy zalegające przy wejściu butelki, ziemię i inne śmieci, poprawiliśmy także wentylację schronu poprzez zamontowanie komina-wywietrznika od strony ul. Królewskiej. Wnętrze zostało oświetlone reflektorami zasilanymi z agregatu................................................................ (więcej)

 

         2010r.

 • Promocja książki "Wokół placu Inwalidów". W dniu 21 stycznia w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej odbyła się uroczysta promocja książki Anny Marszałek (MHK) i Mariusza Bembenka (MSMH Rawelin) "Wokół placu Inwalidów". Spotkanie prowadził dyrektor Muzeum Historycznego ds. naukowych  Jacek Salwiński. W programie imprezy znalazło się: przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy V Piotra Klimowicza projektu zagospodarowania placu Inwalidów, prezentacja i omówienie okoliczności powstania książki Wokół placu Inwalidów przez autorów: Annę Marszałek i Mariusza Bembenka, prezentacja Szymona Kalickiego o udostępnieniu zwiedzającym schronów przeciwlotniczych w parku Krakowskim przez Małpolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin", wspomnienie Mariusza Bembenka o wydarzeniach z lutego 1989 roku na placu Inwalidów, związanych z protestem studentów wobec stacjonowania wojsk Armii Radzieckiej w Polsce, prezentacja projektu nowej wystawy stałej w oddziale MHK Ulica Pomorska "Między gestapo a NKWD. Represje wobec krakowian 1939-1945-1956" przez Grzegorza Jeżowskiego.............................................. (więcej)

 • Udział Stowarzyszenia w I Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy. W wyniku Konkursu wybrana została oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin"  i przyznana dotacja na realizację zadania publicznego: "II Piknik Forteczny - Rudawa 2010".

 • Udział Stowarzyszenia w II Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Gminy Zabierzów imprez przeznaczonych dla mieszkańców Gminy, a to: rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez o charakterze turystycznym, obozów oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki. W wyniku Konkursu wybrana została oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin"  i przyznana dotacja 3000zł na realizację zadania publicznego: "Ścieżka dydaktyczna – Śladami II wojny światowej"

 • Inwentaryzacja schronu "LS-Deckungsgraben No.4 ".

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Dziewięcierz". Na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd na Roztocze Wschodnie, gdzie kontynuowaliśmy prace inwentaryzacyjne na terenie Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. „Linii Molotowa”. Tym razem celem naszej wyprawy była jedna z najsłabiej poznanych jego części - punkt oporu Dziewięcierz. Z racji położenia w bezpośredniej bliskości granicy państwa jest on bardzo rzadko odwiedzany przez miłośników fortyfikacji oraz turystów. Schrony tej pozycji ulokowano na stokach wzniesień w dwóch grupach: w rejonie dawnego PGR Dziewięcierz i wsi Moczary. Umożliwiało to ryglowanie kierunku na Rawę Ruską i Lwów oraz niezwykle ważnej w tym regionie linii kolejowej. Do czerwca 1941 r. wzniesiono tylko część z kilkunastu zaplanowanych obiektów, o czym świadczą coraz słabiej widoczne w terenie wykopy. Wybuch wojny zastał te obiekty w trakcie budowy, nie zdołano ich uzbroić, zamontować pancerzy i wyposażenia.....................................................................................................(więcej)

 • Noc Muzeów Krakowskich 2010 „LS-Deckungsgraben No. 7“. 14 maja 2010 roku podczas VII edycji Krakowskiej Nocy Muzeów, Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło zwiedzającym niemiecki schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej w parku Krakowskim „LS-Deckungsgraben No. 7“.  W ciągu kilku godzin schron zwiedziło ponad 1300 osób. Wewnątrz schronu prezentowana była z wystawa pt. ”Plac Inwalidów – historia miejsca” i ekspozycją poświęconą obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej.................................(więcej)

 • Śladami Romana Polańskiego. 25 maja 2010 roku w schronie przeciwlotniczym LS-Deckungsgraben nr8 na pl.Inwalidów gościliśmy francuską ekipę filmową, która realizuje film poświęcony reżyserowi Romanowi Polańskiemu. Będąc w Krakowie bardzo zależało im na zobaczeniu miejsca, w którym niespełna 14-letni Polański o mało nie stracił życia..........................................................................................................................(więcej)

 • Festungsfernsprecher KM. Małopolskie Stowarzyszenie Miłosników Historii "Rawelin" wzbogaciło się o kolejny eksponat do odtwarzanego wnętrza schronu biernego typu Regelbau 668 znajdującego się na terenie miejscowości Rudawa, gm. Zabierzów. Jest to telefon forteczny Festungsfernsprecher KM w rzadkiej wersji produkowanej dla Kriegsmarine. Wyprodukowany w 1943 roku przez znaną niemiecką firmę Siemens & Halske AG nosi numer 173/0750. Pierwotnie zamontowany był zapewne w jednym ze schronów Wału Atlantyckiego. Posiada możliwość podłączenia telefonu polowego FF33 oraz specjalnego mikrofonu do prowadzenie komunikacji w założonej masce przeciwgazowej. Doskonały stan zachowania wewnętrznej instalacji, dzięki żeliwnemu i hermetycznemu korpusowi być może umożliwi w przyszłości jego ponowne uruchomienie..................................................(więcej)

 • II Piknik Forteczny - Rudawa 2010. 9 października 2010 roku Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii zorganizowało w podkrakowskiej miejscowości Rudawa II Piknik Forteczny. Celem pikniku było zwrócenie uwagi na problem ochrony fortyfikacji nowożytnych i pokazanie, w jaki sposób adaptować podobne obiekty dla celów turystycznych. W tym roku postawiliśmy na rekonstrukcję historyczną - właśnie dzięki chłopakom z Sekcji Polskiej i Sekcji Niemieckiej schron i jego otoczenie na nowo "ożyły". Wnętrze obiektu, w którym zgromadziliśmy i częściowo odtworzyliśmy elementy wyposażenia (w tym nasz nowy nabytek, z którego jesteśmy szczególnie dumni, Festungsfernsprecher KM  - telefon forteczny), zapełniło się żołnierzami. Na łące obok schronu i na jego stropie stanęły obok siebie polskie i niemieckie karabiny i działa...............................................................(więcej)

 • Fortyfikacje OKH Stellung b-1 w okolicach Rudawy. Na początku października br. dzięki staraniom członków Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin" i wsparciu finansowym Gminy Zabierzów, ukazał się przewodnik po fortyfikacjach OKH Stelung b-1 w okolicach Rudawy. Latem 1944 roku, wobec szeregu niepowodzeń, dowództwo Armii Niemieckiej podjęło decyzje o budowie nowych umocnień. Miedzy innymi na terenach dzisiejszej Polski wytyczono kilkadziesiąt linii fortyfikacji (OKH Stellungen), o południowym przebiegu. Jedna z nich, linia b-1 przebiegała od Oravskiej Polhory przez tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a następnie wzdłuż Warty do Bałtyku. Jej fragment położony w okolicach Krakowa, na terenie Rowu Krzeszowickiego prezentujemy w niniejszym opracowaniu. Zapraszamy do wędrówki po obiektach trzech punktów oporu - Rudawa, Młynka i Nielepice. W książce przedstawiamy tło historyczne budowy linii b-1, plany, fotografie oraz rysunki. W części przewodnikowej dajemy natomiast szereg praktycznych wskazówek, jak dotrzeć do poszczególnych obiektów......................................................................................................................(więcej)

 • Überdruckventil. Dzięki pomocy i olbrzymiej życzliwości kolegi Huberta Trzepałki, członka Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” (Koło Terenowe Przedmościa Warszawa), Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” otrzymało w listopadzie oryginalny i w świetnym stanie zachowany niemiecki zawór bezwładnościowy. Zamontowane były po jednym; w śluzie gazowej oraz izbie załogi schronu Regelbau 668, gdzie odpowiadały za wyrównywanie poziomu ciśnienia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Ich działanie na zasadzie skrzeli można było dodatkowo regulować poprzez śrubę umieszczoną z przodu. Zawory tego typu były powszechnie stosowane w obiektach wznoszonych szczególnie pod koniec wojny. Zawór dołączy do kolekcji innych zachowanych elementów wyposażenia, które można oglądać w każdą drugą sobotę miesiąca od maja do października w miejscowości Rudawa koło Krakowa. Serdecznie zapraszamy. ...............................................................................................................................................................................................................(więcej)

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2010 „LS-Deckungsgraben No. 7" W niedzielę 28 listopada odbył się już po raz szósty Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, swoje podwoje otworzyło ponad 20 instytucji muzealnych. W godzinach otwarcia poszczególnych muzeów można było bezpłatnie zwiedzić aktualne wystawy, a także skorzystać ze specjalnie na ten dzień przygotowanych atrakcji. Tym razem tegoroczna edycja Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich przebiegała pod hasłem Dnia Skandynawskiego. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin" tradycyjnie, od pięciu lat bierze udział w tej cyklicznej imprezie  pod patronatem i dzięki pomocy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Oddział Pomorska........................... (więcej)

 

         2009r.

 • Udział Stowarzyszenia w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. W wyniku Konkursu wybrana została oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin"  i przyznana dotacja na realizację zadania publicznego: „Śladami II wojny światowej. Rudawa-Młynka-Nielepice 2009".

 • Wydobycie kopuły pancernej na forcie 44 Tonie Twierdzy Kraków. 21 marca 2009 roku członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłosników Historii "Rawelin" za zgodą i pełną aprobatą J.Leśniewicza z Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego "Janus" i Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków J. Janczykowskiego podjęło próbę wydobycia kopuły pancernej, jaka jest zakopana na zapolu fortu 44 Tonie Twierdzy Kraków. Kopuła pancerna pochodzi z tradytora koszar szyjowych, została zdemontowana w latach 40 i przygotowana do wywiezienia. Pierwszy etap prac polegał na na odsłonięciu kopuły pancernej i przygotowanie do podniesienia i przeniesienia w miejsce, gdzie będzie eksponowana................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Wielki Dział". Przedmiotem prowadzonej przez członków Stowarzyszenia inwentaryzacji w maju 2009 roku był punkt oporu "Wielki Dział" Rawsko Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. Linii Mołotowa. Wielki Dział jest jednym z najwyższych wzniesień na Roztoczu Południowym, położonym na południe od Woli Wielkiej. Punkt oporu składa się 14 schronów bojowych, które tworzą dwie wyraźnie wyodrębniające się grupy: południową - na stokach wzgórza oraz północną - na jego przedpolu. Przeprowadzone badania terenowe - kontynuacja inwentaryzacji z 2005 roku  - polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej poszczególnych obiektów punktu oporu, spisu zachowanych elementów wyposażenia schronów, jak tez pomiary GPS.............................................................................................................(więcej)

 • Noc Muzeów Krakowskich 2009 „LS-Deckungsgraben No. 7“. 15/16 maja 2009 roku podczas VI edycji Krakowskiej Nocy Muzeów, Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło zwiedzającym niemiecki schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej w parku Krakowskim „LS-Deckungsgraben No. 7“.  W ciągu kilku godzin schron zwiedziło 1260 osób. Wewnątrz schronu można było się zapoznać z wystawą pt. ”Plac Inwalidów – historia miejsca” i ekspozycją poświęconą obronie przeciwlotniczej...........................................................(więcej)

 • Udział członków Stowarzyszenia w Konferencji naukowej "Fortyfikacje II wojny światowej - od zapomnienia do zagospodarowania". Członkowie Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin" 16 maja 2009 roku wzięli udział w konferencja pt. „Fortyfikacje II wojny światowej – od zapomnienia do zagospodarowania”, która odbyła się w Zabierzowie. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie na rzecz ochrony fortyfikacji „Fortiso” oraz Gmina Zabierzów..................................................................................(więcej)

 • Akcja "Brama Franciszka Józefa". 11 lipca 2009 roku w Węgrzcach koło Krakowa członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin" przeprowadzili akcję ratowania bramy fortecznej przed zbieraczami złomu. Brama znajdowała się na zapolu fortu Węgrze, na terenie opuszczonej i zarośniętej działki. Nie wiadomo dokładnie, z którego z okolicznych fortów mogła pochodzić. Ponieważ jest to teren ogólnodostępny istniało niebezpieczeństwo, że zabytek może niedługo podzielić los innych metalowych elementów wyposażenia Twierdzy Kraków, które są od wielu lat rozkradane przez złomiarzy i kolekcjonerów.................................................(więcej)

 • Rajd "Śladami II wojny światowej". Rudawa-Młynka-Nielepice 2009. 3 października 2009 roku Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin" zorganizowało Rajd "Śladami II wojny światowej. Rudawa - Młynka - Nielepice 2009". Celem rajdu było upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu II. wojny światowej, zwiedzanie miejsc związanych z II wojną światową na terenie miejscowości Rudawa, Młynka, Nielepice, rozwój aktywnej turystyki pieszej w połączeniu z aspektami historyczno poznawczymi, wzbogacenie wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, działaniach wojennych na terenie Gminy Zabierzów, zbudowanie w społeczeństwie pozytywnego nastawienia do dziedzictwa kulturowego, promocja walorów turystycznych Gminy Zabierzów dla mieszkańców oraz zaproszonych gości, promowanie zespołu budowli militarnych na terenie Gminy Zabierzów jako ciekawej atrakcji turystycznej..........................................................................................(więcej)

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2009 „LS-Deckungsgraben No. 8“. 22 listopada 2009r. w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich udostępniono do zwiedzania przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Pomorska jeden z trzech wyremontowanych przez MSMH Rawelin schronów przeciwlotniczych. W tym dniu od godziny 10-15 schron „LS-Deckungsgraben No. 8“ na pl. Inwalidów zwiedziło 316 osób................................................................................................................................(więcej)

 

         2008r.

 • XIII Rajd Twierdzy Krakow – Kraków/Rudawa 2008. XIII rajd szlakiem Twierdzy Kraków odbył się w dniach 15 - 16 marca 2008 roku. Organizatorem rajdu był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego, Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin" i współpracy Muzeum AK i Oddziału Muzeum Historycznego na ul. Pomorskiej. Celem rajdu było przybliżenie wiedzy z zakresu historii ruchu oporu w Krakowie, Zaprezentowanie zachowanych niemieckich umocnień i schronów bojowych  z okresu II wojny światowej, przejście po wybranych obiektach fortyfikacyjnych, zapoznanie się ze współczesnymi możliwościami wykorzystania byłych obiektów Twierdzy, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, a w szczególności jego militarnych tradycji, promowanie budowli Twierdzy Kraków jako kolejnej, bardzo ciekawej atrakcji turystycznej. 15 marca MSMH Rawelin w udostępniło do zwiedzania niemiecki schron przeciwlotniczy w Krakowie - wewnątrz prezentowana była wystawa „Plac Inwalidów – historia miejsca” i kolekcja sprzętu przeciwgazowego i przeciwchemicznego z lat 1930/80. 16 marca udostępniono do zwiedzania schrony na terenie Gminy Zabierzów będące pod opieką MSMH Rawelin. 130 uczestników XIII Rajdu Twierdzy Kraków miało okazję obejrzeć makietę terenu, na której umieszczono wszystkie okoliczne obiekty linii b-1, używane w 1944 roku uzbrojenie i figurki żołnierzy niemieckich, wewnątrz schronu Stowarzyszenie "Rawelin" urządziło ekspozycję militariów i częściowo zrekonstruowało wyposażenie................................................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Mosty Małe". Jak co roku tradycyjnie na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd na Roztocze Wschodnie, na terenie którego znajduje się część południowego fragmentu Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. "Linii Mołotowa". Tym razem celem naszej wyprawy był najbardziej wysunięty na wschód punkt oporu "Mosty Małe". Przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia badania terenowe polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej poszczególnych obiektów punktu oporu, spisu zachowanych elementów wyposażenia schronów, jak tez pomiary GPS ......................(więcej)

 • Noc Muzeów Krakowskich 2008 „LS-Deckungsgraben No. 7. 16/17 maja 2008 roku podczas kolejnej edycji Krakowskiej Nocy Muzeów, Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło zwiedzającym niemiecki schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej w parku Krakowskim (numer 7). Liczba zainteresowanych, którzy chcieli zobaczyć podziemne korytarze, przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ciągu kilku godzin schron zwiedziło 1000 osób. Wewnątrz schronu można było się zapoznać z wystawą pt. ”Plac Inwalidów – historia miejsca” i ekspozycją poświęconą obronie przeciwlotniczej. Wystawa połączona była z elementami rekonstrukcji historycznej..........................................................................................................................................(więcej)

 • Podpisanie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii "Rawelin", a Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie. 08 września 2008r. podpisano umowę użyczenia pomiędzy MSMH „Rawelin” , a Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie nieruchomości, na której znajdują się niemieckie schrony przeciwlotnicze z okresu II wojny światowej.

 • Odkrywamy Kleparz i Garbary. Stowarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar "Krakowska Florencja" przy współpracy ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury "Lamelli", Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii "Rawelin" oraz Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana zorganizowało imprezę pod nazwą "Odkrywamy Kleparz i Garbary" . W trakcie jej trwania 3-5 października 2008 roku zwiedzający mogli zobaczyć obiekty i miejsca związane z historią i teraźniejszością terenów Kleparza, Garbar (Piasku) i Nowego Światu. Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło zwiedzającym niemiecki schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej w parku Krakowskim. W godzinach 17-21 schron „LS-Deckungsgraben No. 7“ zwiedziło 60 osób. Wewnątrz schronu zaprezentowano wystawę Mariusza Bembenka pt. ”Plac Inwalidów – historia miejsca” i ekspozycją poświęconą obronie przeciwlotniczej.

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2008 „LS-Deckungsgraben No. 7“. 23 listopada 2008r. w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich udostępniono do zwiedzania przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Pomorska jeden z trzech wyremontowanych przez MSMH Rawelin schronów przeciwlotniczych. W tym dniu od godziny 11-16 schron „LS-Deckungsgraben No. 7“ w parku Krakowskim zwiedziło 348 osób, wewnątrz schronu zaprezentowano wystawę pt. ”Plac Inwalidów – historia miejsca” i ekspozycję poświęconą obronie przeciwlotniczej......................................................................(więcej)

 

         2007r.

 • Prace porządkowe w schronach przeciwlotniczych na pl. Inwalidów i w Parku Krakowskim. Realizując konsekwentnie naszą współpracę z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa na początku roku 2007 przystąpiliśmy do wspólnej akcji polegającej na porządkowaniu i przygotowaniu na potrzeby wystawy schronów przeciwlotniczych na pl. Inwalidów i w Parku Krakowskim. W wyniku prac odkopano wejścia schronów, wyniesiono ze środka kilka ton śmieci, gruzu i ziemi.................................................................................................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Brusno Nowe" i "Brusno Stare"

 • Noc Muzeów Krakowskich 2007 „LS-Deckungsgraben No. 7 / No. 8“. 18/19 maja 2007 roku podczas kolejnej edycji Krakowskiej Nocy Muzeów, Stowarzyszenie "Rawelin" udostępniło po raz pierwszy zwiedzającym dwa poniemieckie schrony przeciwlotnicze: na pl. Inwalidów (w 1944 roku oznaczony przez budowniczych numerem 8) i w parku Krakowskim (numer 7). Liczba zainteresowanych, którzy chcieli zobaczyć podziemne korytarze, przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ciągu kilku godzin, pierwszy ze schronów, przy świetle naftowych lamp obejrzało ponad 3 tys. osób, drugi, w którym urządzono wystawę reprodukcji plakatów wojennych i niemieckich planów - ponad 2 tysiące. Udostępnienie schronów stało się okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy parkingu pod placem Inwalidów. Radni Dzielnicy V, wspólnie z mieszkańcami Krowodrzy, zbierali podpisy pod petycją do władz miasta. Rezultat to ponad 2 tysiące głosów przeciw burzeniu schronów i niszczeniu zieleni w ponad stuletnim parku, obok dawnej siedziby Gestapo, a następnie Urzędu Bezpieczeństwa.........(więcej)

 • Udział Stowarzyszenia w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. W wyniku III Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów, Wójt Gminy Zabierzów wybiera następujące oferty i przyznaje dotacje na realizację zadań publicznych: Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”  –„Szlakiem Fortyfikacji – I Piknik Forteczny Rudawa 2007”. Od maja do października 2007r. członkowie Stowarzyszenia prowadzili prace porządkowo – remontowe przy niemieckich schronach R668 w celu zrealizowania zakładanych zadań zawartych w ofercie..................................................................................................................................................(więcej)

 • Podpisanie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy MSMH Rawelin, a Gminą Zabierzów. 24 sierpnia 2007 roku podpisano umowę użyczenia pomiędzy MSMH Rawelin, a Gmina Zabierzów nieruchomości w Rudawie, na których znajdują się dwa niemieckie schrony R668 z okresu II wojny światowej.

 • „Szlakiem Fortyfikacji" – I Piknik Forteczny Rudawa 2007. 6 października 2007 roku Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii zorganizowało w podkrakowskiej miejscowości Rudawa I Piknik Forteczny. W pierwszym z obiektów - zlokalizowanym w Rudawie przy ul. Ks. kard. A. Dunajewskiego - zaplanowano wystawę zdjęć i dokumentów związanych z funkcjonowaniem schronu i jego wyposażeniem. W drugim, położonym w pobliskiej Młynce (przy trasie Kraków - Chrzanów), można było poznać działalność Stowarzyszenia i organizacji współpracujących. Przygotowano także  wystawę fotograficzną prezentującą schrony w trakcie prac renowacyjnych, które członkowie "Rawelinu" prowadzili od czerwca, przy wsparciu Urzędu Gminy Zabierzów. Na czas imprezy w schronach funkcjonowało oświetlenie elektryczne. Dodatkową atrakcją był członek grupy rekonstrukcji historycznej w umundurowaniu z epoki. Celem pikniku było zwrócenie uwagi na problem ochrony fortyfikacji nowożytnych i pokazanie, w jaki sposób adaptować podobne obiekty dla celów turystycznych. W imprezie uczestniczyło ok.200 osób.......................................................................................................(więcej)

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2007 „LS-Deckungsgraben No. 7“. 25 listopada 2007r. w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich udostępniono do zwiedzania przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Pomorska jeden z trzech wyremontowanych przez MSMH Rawelin schronów przeciwlotniczych. W tym dniu od godziny 10-16 schron zwiedziło ponad 200 osób, wewnątrz prezentowana była wystawa „Plac Inwalidów – historia miejsca”................................................................(więcej)

 

          2006r.

 • „Ferie zimowe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Pomorska”. Wykład: „Festung Krakau”. Śladami umocnień niemieckich w Krakowie z okresu II wojny światowej - Darusz Pstuś. Wykład: Partyzanci „Ognia”- „mała wojna” w Krakowskiem 1945-1947 -Dawid Golik. Wykłady miały miejsce w dniu 15 lutego oraz 22 lutego 2006 roku, wygłoszono je w oddziale MHK przy ul. Pomorskiej. Pojawiło się na nich każdorazowo około 15 osób zainteresowanych tematyką spotkań. Podczas prelekcji zaprezentowano wyniki badań historycznych prowadzonych przez członków Stowarzyszenia. W szczególności bardzo ciekawa była prezentacja zdjęć z 1945 roku przedstawiających zachowane fortyfikacje na terenie Krakowa. Zdjęcia pochodziły ze zbiorów MHK. Fotografie konfrontacyjne wykonano w roku 2005.....................................................................................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Goraje".

 • Prace porządkowe na forcie Skotniki. W lipcu i sierpniu 2006 roku członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili prace porządkowe na terenie austriackiego fortu 52 ½ w Skotnikach. Prace polegały na wycince roślinności oraz usuwania z wnętrza koszar gruzu i śmieci. Podczas kilkuset roboczogodzin usunięto około czterech ton ziemi i gruzu zalegających wewnątrz obiektu. Była to największa z akcji porządkowych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Dodatkowo prowadzono rozmowy z administratorem zabytku – Zarządem Budynków Komunalnych i Urzędem Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie zamknięcia i zabezpieczenia obiektu. Efektem tych rozmów jest zamknięcie fortu dla osób postronnych oraz przygotowanie przez ZBK funduszy na prace zabezpieczające.

 • Akcja porządkowania cmentarzy z okresu I wojny światowej. 9 września 2006 roku Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I wojny światowej wraz z członkami Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii przeprowadziło akcje porządkową sprzątania cmentarzy wojennych. Do prac porządkowych zakwalifikowane zostały obiekt nr 155 w Lichwinie i nr 149 w Chojniku.......................................................(więcej)

 • Nawiązanie współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. We wrześniu 2006 roku MSMH  "Rawelin" nawiązało współprace z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie odnośnie ratowania zabytków inżynierii dla przyszłych pokoleń. Jednym z efektów współpracy było zdemontowanie i zabezpieczenie przez członków Stowarzyszenia zabytkowej pokrywy kanalizacyjnej.................................................................................(więcej)

 • Nawiązanie współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Odział Pomorska 2 i z Radą Dzielnicy V Miasta Krakowa – prace porządkowe w schronie przeciwlotniczym nr 2 ul. Królewska. We wrześniu 2006 roku Stowarzyszenie „Rawelin” nawiązało współprace z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Pomorska 2 i z rada Dzielnicy V Miasta Krakowa odnośnie przeprowadzenia akcji porządkowej i przeprowadzenia inwentaryzacji schronu przeciwlotniczego z roku 1944 na ul. Królewskiej. Schron znajdujący się pod skwerem przy ulicy Królewskiej składa się z korytarzy o sumarycznej długości ok. 70 metrów, w których podczas nalotu mogli się ukryć przebywający na ulicy ludzie. Schron od lat powojennych był częściowo zamknięty, lecz niestety systematycznie zasypywany przez okolicznych mieszkańców wyrzucających śmieci do wnętrza obiektu. Naszym zadaniem było usunięcie kilku ton śmieci, gruzu i ziemi z wnętrza schronu. Ponadto przygotowaliśmy wewnątrz podłączenie instalacji elektrycznej do której zasilania użyliśmy agregatu prądotwórczego. Prace wykonano społecznie sprzętem użyczonym na potrzeby akcji przez członków Stowarzyszenia..................................(więcej)

 • Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2006 „LS-Deckungsgraben Reichstrasse No. 2“. W ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” 19 listopada 2006 roku udostępniło do zwiedzania niemiecki schron przeciwlotniczy wzniesiony pomiędzy budynkami przy ul. Królewskiej. Zwiedzanie schronu i przygotowana przez członków wystawa planów i fotografii związanych z działalnością okupanta niemieckiego na terenie Krakowa w latach 1939/1944 cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym dniu schron zwiedziło ponad 200 osób. Akcje zorganizowano przy współpracy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Zarządu Budynków Komunalnych...........................................................(więcej)

 

          2005r.

 • Akcja "Słupek”. W związku z prowadzona przebudową Ronda Mogilskiego w Krakowie Stowarzyszenie przeprowadziło za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków akcje wykopania granitowego słupka drogowego dawnej drogi fortecznej. 14 września 2005 roku, po określeniu pozycji gps, wykonaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej słupek został wykopany i zabezpieczony...............................................................................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Wielki Dział".

 • Protest przeciwko planom przebudowy fortu 31 św. Benedykt. 11 grudnia 2005r. członkowie MSMH "Rawelin" wzięli udział w manifestacji przeciwko planom nadbudowy fortu 31 św. Benedykt i budowie parkingu na 300 samochodów we wnętrzu Wzgórza Lasoty.  Akcje protestacyjną na Rynku Podgórskim zorganizowało Stowarzyszenie "podgórze.pl"................................................................................................................(więcej)

 

          2004r.

 • Eksploracja i inwentaryzacja kawerny Winnica Twierdzy Kraków. Kawerna wydrążona przez Austriaków w roku 1914 pod fortem 53a Winnica   jest w chwili obecnej w całości zalana wodą. Po odgruzowaniu zasypanego wejścia i zdobyciu odpowiednich środków w grudniu 2004 roku udało nam się w pełni ją zbadać i zinwentaryzować. Z przeprowadzonych prac wykonano dokumentacje filmową, fotograficzna i rysunkową...............................(więcej)

 • Inwentaryzacja oznaczeń schronów przeciwlotniczych i ukryć. Od roku 2004 prowadzimy w Krakowie akcje polegającą na inwentaryzacji oznaczeń schronów przeciwlotniczych i ukryć w piwnicach, które zachowały się na elewacjach kamienic.

 • Nawiązanie współpracy z Rada Dzielnicy VIII Miasta Krakowa. W roku 2004 nawiązaliśmy współprace z Rada Dzielnicy VIII Miasta Krakowa odnośnie porządkowania i zagospodarowania fortu Skotniki dawnej Twierdzy Kraków. W konsekwencji podjęto decyzje o pracach porządkowych i dalszym zabezpieczeniu obiektu przed złodziejami. Podczas spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia i rady Dzielnicy VIII z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przedstawiono zakres i plan prac porządkowych na forcie, a także dalsze zamierzenia odnośnie jego zagospodarowania. Kiedy inicjatywa ta uzyskała akceptacje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie członkowie niezwłocznie przystąpili do prac, które trwały od sierpnia do grudnia 2004 roku. Wszystkie prace wykonane były wyłącznie przy użyciu środków Stowarzyszenia i przy udziale jego członków. Rezultatem tego było wywiezienie z terenu fortu dwóch kontenerów śmieci. Z wnętrza obiektu usunięto zalegające śmieci i gruz.

 
    Aktualności
    Stowarzyszenie
    Statut
    Działalność
    Schrony
    Imprezy
    Media o nas
    Byliśmy...
    Partnerzy
    Sponsorzy
    Forum
    Linki
    Kontakt
 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved