Rajd szlakiem OKH Stellung a2.

W dniu 9 kwietnia 2011 roku członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin" wzięli udział w Rajdzie szlakiem OKH Stellung a2 jaki został zorganizowany przez GRH "OSTHEER". Rajd miał na celu popularyzacje turystyki pieszej, aktywnego wypoczynku połączonego z poznaniem historii II wojny światowej na terenie powiatu proszowickiego, a w szczególności dawnych linii niemieckich fortyfikacji zwanych Stellung a2. W ostatnim okresie dzięki organizatorom rajdu została przywrócona historia linii Stellung A 2 w rejonie Proszowice - Hebdów. W związku z dużym zainteresowaniem pasjonatów II wojny światowej, szczególnie tą tematyką postanowiono spotkać się i wspólnie przebyć trasę po zachowanych umocnieniach. Podczas długiej wędrówki  uczestnicy mogli zwiedzić kilka niemieckich schronów bojowych i biernych, linie zachowanych okopów, jak też miejsca pochówków żołnierzy i osób cywilnych, które zginęły podczas ostatniej wojny. Każdy uczestnik otrzymał broszurkę z ogólnymi danymi o historii regionu i mapę z przebiegiem trasy.

Cześć uczestników w czasie 18 km marszu miała na sobie mundury oraz wyposażenie z epoki, w tej grupie Stowarzyszenie "Rawelin" reprezentowali Grzesław w mundurze żołnierza fińskiego i Shiman jako strzelec baterii przeciwlotniczej Luftwaffe z okresu drugiej połowy 1944 roku. Umundurowanie strzelca LW w tym okresie składało się z bluzy mundurowej (Fliegerbluse M40), spodni (Keilhose M43), trzewików (Schnürschuhe) z opinaczami i czapki M43. Dodatkowym wyposażeniem była kurtka (Tarnjacke) w kamuflażu charakterystycznym dla późnego okresu wojny Sumpftarnmuster 44. Standardowym uzbrojeniem był karabin Mauser 98k wraz z kompletem ładownic oraz bagnetem. Dodatkowo każdy żołnierz posiadał hełm M42, maskę przeciwgazową z przytroczonym do puszki pokrowcem płachty przeciwiperytowej. Rzeczy osobiste oraz racje żywnościowe przenoszone były w chlebaku (Brotbeutel M31), do którego dopinano manierkę (Feldflasche M31) oraz w specjalnym plecaku w kolorze blaugrau przeznaczonym dla jednostek LW.

Atrakcją rajdu były przeprowadzone w terenie krótkie inscenizacje - potyczki patrolu niemieckiego z polskimi partyzantami. Trasa Rajdu zakończyła się w Domu Strażaka w Hebdowie, gdzie na strudzonych uczestników czekał ciepły posiłek.

Na stronie organizatora Rajdu szlakiem OKH Stellung a2 możemy zapoznać się z relacją z imprezy: W dniu 9 kwietnia 2011 r. odbył się pierwszy rajd pieszy linią umocnień Stellung A2. Dzięki zapałowi wąskiego grona osób był on możliwy do zorganizowania. O godz. 7:00 cześć uczestników zjawiła się w Hebdowie pod Domem Strażaka. Kilka osób przebrało się w mundury polskie, niemieckie oraz fińskie, a następnie busem udali się do Proszowic na miejsce zbiórki. W Proszowicach zebrała się kolejna grupa osób i po omówieniu spraw organizacyjnych wszyscy uczestnicy wyruszyli na trasę zgodnie z wcześniej zaplanowanymi wytycznymi. Pierwszym punktem w rajdzie był cmentarz w Proszowicach, na którym spoczywają żołnierze polscy, którzy polegli w czasie bitwy pod Proszowicami we wrześniu 1939 r. Po omówieniu historii związanej z bitwą przemieszczono się na cmentarz żołnierzy radzieckich, gdzie spoczywają polegli w czasie ofensywy styczniowej w roku 1945 r. Kolejnym punktem były niemieckie schrony typu Ringstand 58 C położone w pobliżu cmentarza w Proszowicach gdzie omówiono walki ze stycznia 1945 r. Następnie udano się na kolejne miejsca, w których zlokalizowane są inne tego typu schrony. Kolejna wizyta to Regelbau Vf 51a oraz wizyta na pobliskim wzgórzu, gdzie widoczny jest tylko fragment betonu z niezidentyfikowanego obiektu. Po opuszczeniu Proszowic skierowaliśmy się w stronę Żębocina, na cmentarzu parafialnym, na którym miały spoczywać szczątki żołnierzy radzieckich i niemieckich poległych w styczniu 1945 r. Z Żebocina drogami polnymi skierowaliśmy do Mniszowa gdzie czekał na uczestników Pan Andrzej Czajka. Na miejscu zaprezentował łuski wykopane na swoich gruntach datowane na lata 1906 – 1945 r., szklankę po szrapnelu carskim i fragment zapalnika. Ponadto opowiedział o historii tych ziem oraz zwrócił uwagę na to, co można wydobyć z ziemi podczas prac polowych. Nadmienił również, że znalazł kilka przedmiotów mających kilka tysięcy lat, które później przekazał do muzeum. Następnie przez Pławowice skierowaliśmy się do Gruszowa. W miejscowości tej znajdują się dwa schrony typu Ringstand 58 C. Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć i udaliśmy się w dalszą drogą. Kolejny punkt to Gruszów i cmentarz zakaźny - miejsce pochówku ofiar Jagdkomando Nowaka. Omówienie historii związanej z ich śmiercią. Część osób zwiedziło też miejsce gdzie spoczywali żołnierze radzieccy ekshumowani po wojnie na cmentarz do Proszowic. W miejscu tym prawdopodobnie spoczywają również żołnierze niemieccy, którzy byli chowali wraz z Rosjanami w zbiorowej mogile. Odpoczynek, ognisko, pieczenie kiełbasy. Grupy rekonstrukcyjne odegrały dwie scenki z użyciem broni. W pierwszej patrol niemiecki został zaskoczony przez partyzantów i zlikwidowany, natomiast w drugiej żołnierze niemieccy dokonali pacyfikacji obozu partyzanckiego. Po odpoczynku udano się w dalszą drogę. Kolejny schron Ringstand 58 C, już w miejscowości Hebdów, fragment rowu p-panc i na koniec odnowione stanowisko bojowe przy schronie Ringstand 58 C w Hebdowie przy trasie Sandomierz. Przemieszczenie się do Domu Strażaka w Hebdowie, gdzie czekał na uczestników kombatant BCH Pan Stanisław Mykała, dzieląc się z wspomnieniami z czasów budowy umocnień jak również z czasów walk w styczniu 1945 r. Ciepły posiłek na zakończenie i nastąpiło zakończenie rajdu. II Rajd Stellung A 2 już za rok.

 
    Aktualności
    Stowarzyszenie
    Statut
    Działalność
    Schrony
    Imprezy
    Media o nas
    Byliśmy...
    Partnerzy
    Sponsorzy
    Forum
    Linki
    Kontakt
 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved