2012r.
 • II Rajd szlakiem OKH Stellung a2. W dniu 14 kwietnia 2012 roku członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin" wzięli udział w II Rajdzie szlakiem OKH Stellung a2 jaki został zorganizowany przez GRH "OSTHEER". Rajd miał na celu popularyzacje turystyki pieszej, aktywnego wypoczynku połączonego z poznaniem historii II wojny światowej na terenie powiatu proszowickiego, a w szczególności dawnych linii niemieckich fortyfikacji zwanych Stellung a2........................................................................................... (więcej)

 • Majówka na Linii Mołotowa.

 • Wyprawa na Dolny Śląsk. W czwartek 14 czerwca 2012 roku, z Krakowa i Wrocławia wyruszyła wyprawa członków MSMH Rawelin na Dolny Śląsk. Plany mieliśmy bogate - Twierdza Nysa, Kłodzko, Srebrna Góra, podziemia Kamiennej Góry, czechosłowackie umocnienia w rejonie Nachodu oraz jeszcze parę innych militarnych i historycznych atrakcji. Niestety nie udało się zrealizować wszystkich planów, ale zobaczyliśmy naprawdę wiele ciekawych miejsc. Dzień pierwszy: Kamienna Góra - projekt Arado, Wałbrzych - mauzoleum, Jedlina Zdrój - dworzec kolejowy, Wambierzyce - skansen. Dzień drugi: umocnienia czechosłowackie: min. twierdza Dobrosov, twierdza Hanicka. Dzień trzeci: Srebrna Góra oraz niemieckie umocnienia w Otmuchowie...........................(więcej)

 
         2011r.
 • Wyzwolenie, czy zniewolenie? 18 stycznia 2011 r. w 66. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Krakowa,  w oddziale MHK Ulica Pomorska, odbyła się debata panelowa „Wyzwolenie czy zniewolenie”, która była jednym z elementów promocji powstającej w oddziale przy ul. Pomorskiej 2 nowej wystawy stałej "Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956". Tuż po godzinie 18.00 spotkanie rozpoczął wicedyrektor ds. naukowych MHK Jacek Salwiński. Powitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił głównych gości: profesorów Andrzeja Kurza i Andrzeja Chwalbę, jak również prowadzącego spotkanie redaktora „Gazety Wyborczej” Wojciecha Czuchnowskiego.  Krótkie wprowadzenie do dyskusji wygłosiła asystent Maria Wąchała, po czym głos zabrali  prof. Andrzej Chwalba i prof. Andrzej Kurz, którzy zastanawiali się, czy wkroczenie Armii Czerwonej do Krakowa w styczniu 1945 r. było faktycznym wyzwoleniem naszego miasta, czy też rozpoczęciem okresu kolejnej, tym razem sowieckiej okupacji. Historycy zgodnie stwierdzili, że odzyskana wolność była jedynie pozorna. Do dyskusji chętnie włączyli się także krakowianie, którzy zaskoczyli organizatorów tak tłumnym przybyciem......................................................(więcej)

 • Rajd szlakiem OKH Stellung a2. W dniu 9 kwietnia 2011 roku członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin" wzięli udział w Rajdzie szlakiem OKH Stellung a2 jaki został zorganizowany przez GRH "OSTHEER". Rajd miał na celu popularyzacje turystyki pieszej, aktywnego wypoczynku połączonego z poznaniem historii II wojny światowej na terenie powiatu proszowickiego, a w szczególności dawnych linii niemieckich fortyfikacji zwanych Stellung a2. W ostatnim okresie dzięki organizatorom rajdu została przywrócona historia linii Stellung A 2 w rejonie Proszowice - Hebdów. W związku z dużym zainteresowaniem pasjonatów II wojny światowej, szczególnie tą tematyką postanowiono spotkać się i wspólnie przebyć trasę po zachowanych umocnieniach. Podczas długiej wędrówki  uczestnicy mogli zwiedzić kilka niemieckich schronów bojowych i biernych, linie zachowanych okopów, jak też miejsca pochówków żołnierzy i osób cywilnych, które zginęły podczas ostatniej wojny. Każdy uczestnik otrzymał broszurkę z ogólnymi danymi o historii regionu i mapę z przebiegiem trasy..................................................................................................................................(więcej)

 • Majówka na Linii Mołotowa. Jak co roku na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd na Roztocze Wschodnie.  Jest to wyjątkowa i dzika kraina, gdzie można w otoczeniu przyrody odpocząć z dala od turystycznych szlaków. Roztocze to nie tylko piękne krajobrazy, bezdroża i lasy, ale także to co nas interesuje i pociąga - fortyfikacje "Linii Mołotowa". Na mocy układu Ribbentrop - Mołotow z dnia 23 VIII 1939r, po agresji niemiecko - radzieckiej terytorium II Rzeczpospolitej  zostało podzielone na dwie strefy okupacyjne. Skorygowano ten podział traktatem z 28 IX 1939r, rezultatem czego ustalona została nowa granica. Poprzez przyłączenie wschodnich terenów Polski do ZSRR umocnienia graniczne, tzw. "Linia Stalina" znalazła się na tyłach, przez co przestała pełnić swoje podstawowe zadania. Ze względu na zaistniałą sytuację podjęto decyzję o budowie nowego pasa umocnień, które miały zatrzymać ewentualny atak nieprzyjaciela na czas potrzebny do przeprowadzenia mobilizacji, a także do wsparcia działań zaczepnych własnych wojsk. "Linia Mołotowa" składała się z umocnień stałych rozmieszczonych linearnie, tworząc rejony umocnione..................................................................(więcej)

 • Twierdza a miasto Kraków 1846 - 1918. W dniu 1 czerwca 2011 roku członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Rawelin" wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy "Twierdza a miasto Kraków 1846 - 1918". Wystawa częściowo zajęła pomieszczenia na parterze, ale przede wszystkim w podziemiach Fortu nr 2 Kościuszko - pod budynkiem kaponiery w pomieszczeniach cysterny. Podziemne pomieszczenia, które niegdyś służyły do pozyskiwania wody dla fortu w czasie oblężenia (woda, deszczówka zlewała się z dziedzińców do cystern, a tam w kolejnych pomieszczeniach była filtrowana przez piasek i żwir wiślany oraz węgiel drzewny) odczyszczono i zabezpieczono przed grzybami, a by można było tam zejść - wykuto klatkę schodową.......(więcej)

 • Krakowianie wobec terroru 1939 - 1945 - 1956. 2 czerwca 2011 roku o godzinie 20:30 miało miejsce otwarcie nowej wystawy stałej przy ulicy Pomorskiej 2, poświęconej czasom okupacji Krakowa podczas II wojny światowej i kilkanaście lat po jej zakończeniu. „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” to przejmująca historia ukazująca życie ludzi podczas nazistowskiego, a później komunistycznego terroru. Rozpoczęcie wernisażu miało miejsce przed symbolicznym budynkiem na ulicy Pomorskiej, w którym kiedyś znajdowała się siedziba gestapo......(więcej)

 • Obszar Warowny Śląsk. Nowa Wieś - Niezdara - Dobieszowice. Korzystając z pięknej, jesiennej pogody w sobotę 5 listopada 2011 r. postanowiliśmy ruszyć w Polskę w poszukiwaniu betonu i stali. Celem naszej wyprawy były fortyfikacje Obszaru Warownego Śląsk, a dokładnie północny odcinek rozciągający się od miejscowości Przeczyce do Dobieszowic.................................................................................................................... (więcej)

 
         2010r.
 • XVII Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków. XVII Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków odbył się w dniach 13 - 14 marca 2010 roku. Organizatorem rajdu był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego, Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Celem było poznawanie historii budowy, funkcjonowania oraz znaczenia Twierdzy na przestrzeni jej dziejów, zwiedzanie wybranych obiektów fortyfikacyjnych, zapoznanie się ze współczesnymi możliwościami wykorzystania byłych obiektów Twierdzy, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, a w szczególności jego militarnych tradycji, promowanie budowli Twierdzy Kraków jako kolejnej, bardzo ciekawej atrakcji turystycznej, a także zwiedzenie miejsc upamiętniających walkę żołnierzy I wojny światowej............................................................................................................(więcej)

 • "Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Dziewięcierz". Na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd na Roztocze Wschodnie, gdzie kontynuowaliśmy prace inwentaryzacyjne na terenie Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. „Linii Molotowa”. Tym razem celem naszej wyprawy była jedna z najsłabiej poznanych jego części - punkt oporu Dziewięcierz. Z racji położenia w bezpośredniej bliskości granicy państwa jest on bardzo rzadko odwiedzany przez miłośników fortyfikacji oraz turystów. Schrony tej pozycji ulokowano na stokach wzniesień w dwóch grupach: w rejonie dawnego PGR Dziewięcierz i wsi Moczary. Umożliwiało to ryglowanie kierunku na Rawę Ruską i Lwów oraz niezwykle ważnej w tym regionie linii kolejowej. Do czerwca 1941 r. wzniesiono tylko część z kilkunastu zaplanowanych obiektów, o czym świadczą coraz słabiej widoczne w terenie wykopy. Wybuch wojny zastał te obiekty w trakcie budowy, nie zdołano ich uzbroić, zamontować pancerzy i wyposażenia......................................................................................................(więcej)

 • Bitwa Wyrska 19 czerwca 2010 Gostyń. 19 czerwca wybraliśmy się do Gostyni koło Mikołowa na szóstą edycję Bitwy Wyrskiej. Impreza organizowana jest co roku w maju, przez Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” i Urząd Gminy Wyry, na polach gostyńskich obok Pomnika Pamięci Żołnierzy Września. W tym miejscu, w pierwszych dniach września 1939 roku doszło do walk między VIII Śląskim Korpusem Armijnym, a jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk” należącymi do Armii „Kraków”. Po kilkudniowych starciach, miejscowość Wyry została wreszcie odbita z rąk niemieckich. Niebagatelną rolę w obronie polsko-niemieckiego pogranicza odegrały fortyfikacje Odcinka Umocnionego „Mikołów”, które, pomimo, że dopiero kończono ich budowę, doskonale spełniły swoje zadanie. W okresie szczytowego nasilenia walk po obu stronach brało udział kilkanaście tysięcy żołnierzy. Dlatego śmiało można stwierdzić, że była to największa bitwa, jaka rozegrała się we wrześniu 1939 roku na Górnym Śląsku..................................................................................................................................................(więcej)

 • Brückenkopf Warschau. 13 listopada, na zaproszenie Huberta Trzepałki, członka Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” (Koło Terenowe Przedmościa Warszawa) wyruszyliśmy do Karczewa, gdzie w Lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukryte są niemieckie schrony Regelbau 120a i Regelbau 514. Są to najlepiej zachowane fortyfikacje niemieckie z 1941 roku Przedmościa Warszawa. W ostatnim okresie schrony zostały odkopane i przygotowane do zwiedzania. Od kilku lat grupa pasjonatów stara się odrestaurować te obiekty. Pierwsze prace remontowe przeprowadzono jeszcze w 2005r. Oczyszczono wnętrza obu schronów z piachu, gruzu i śmieci, odkopano podejścia i równie ogniową strzelnicy flankującej schronu Regelbau 120a, jak też wykonano barierki i szalunki osuwających się skarp. Od roku 2008 prace ruszyły pełna parą, dzierżawcą obiektów na Dąbrowieckiej Górze stało się Stowarzyszenie „Pro Fortalicium”, które chce przywrócić schronom dawny wygląd. Prace remontowe zmierzają do przywrócenia obiektów do stanu z okresu II wojny światowej. W ich ramach oczyszczono ściany i ich elewacje, uszczelniono strop oraz uzupełniono elementy pancerne i wyposażenie o czym mogliśmy się osobiście przekonać..........................................................................(więcej)

 • Obrona Twierdzy Kraków przed armia carską w 1914r. W dniu 4 grudnia 2010 roku na forcie 49 1/4 Grębałów rozegrała się inscenizacja jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej – obrony Twierdzy Kraków. Głównym organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Tradycyjny Oddział CK Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 Barona von Beschi. Na zaproszenie organizatora imprezy dowódcy Festungsartillereregiment Nr 2 Przemysława Jaskółowskiego członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” licznie stawili się tego dnia w forcie Grębałów, aby obserwować zmagania walczących stron........................................................(więcej)

 
          2009r.
 • Twierdza Kraków - Fort 44 Tonie. Minęło już ponad 155 lat od wybudowania pierwszych obiektów Twierdzy Kraków. Postępujący i szybki rozwój miasta spowodował, że wiele fortów nie doczekało dnia dzisiejszego. Musiały ustąpić miejsca pod nowe inwestycje, drogi czy tez osiedla mieszkaniowe. Inne miały trochę więcej szczęścia, zostały zaadaptowane na cele przemysłowo-magazynowe, przekształcone w hotele i domy kultury co uchroniło je przed zniszczeniem. Jednak większość obiektów jest w opłakanym stanie, są zarośnięte przez bujną roślinność, zdewastowane i zaśmiecone. Okradane przez zbieraczy złomu z wyposażenia i stalowych elementów czekają na swoją szansę przetrwania kolejnych lat. Taką szansę otrzymał fort 44 Tonie, jeden z najciekawszych obiektów Twierdzy Kraków…................................................................................................................................(więcej)

 • XV Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków część 1. XV Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków został podzielony na dwie części. Część "krakowska" odbyła się 14 marca 2009r. Organizatorem rajdu był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego, Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie i Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego "Janus". Celem było poznawanie historii budowy, funkcjonowania oraz znaczenia Twierdzy na przestrzeni jej dziejów, zwiedzanie wybranych obiektów fortyfikacyjnych, zapoznanie się ze współczesnymi możliwościami wykorzystania byłych obiektów Twierdzy, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, a w szczególności jego militarnych tradycji, promowanie budowli Twierdzy Kraków jako kolejnej, bardzo ciekawej atrakcji turystycznej. Pierwsza część Rajdu rozpoczęła się przed wejściem do fortu 43 Pasternik, gdzie licznie tego dnia przybyli uczestnicy, w promieniach wiosennego słońca wysłuchali krótkiej, ale treściwej prelekcji Kuby Mikulskiego na temat Twierdzy Kraków..............................(więcej)

 • XV Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków część 2. - Szlakiem Wielkiej Wojny 1914-1918. Druga część XV Rajdu Twierdzy Kraków rozpoczęła się w piątkowe popołudnie 27 marca. Po ponad sześciu godzinach jazdy PTTK-owskim autokarem dotarliśmy pod Warszawę, do miejscowości Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim. Ponieważ program rajdu przewidywał bardzo wczesne wstawanie i napięty program, wyjątkowo zrezygnowaliśmy z wieczorno – nocnego zwiedzania (planowaliśmy kilkukilometrowy „spacer” do Twierdzy Zegrze). W sobotę rano ruszyliśmy do Modlina, twierdzy, której historia sięga dalej w przeszłość, niż – jak w przypadku większości fortyfikacji w Polsce – w lata zaborów. Początki ziemnych umocnień Twierdzy Modlin sięgają XVII wieku. Budowali je wówczas Szwedzi, a w latach 1807 - 1812 z rozkazu Napoleona Bonaparte wzniesiono pięć bastionów. 1 grudnia 1813 Twierdzę Modlin przejęli Rosjanie..........................................................................................................................(więcej)

 • Linia Mołotowa - RRU punkt oporu "Wielki Dział". Przedmiotem prowadzonej przez członków Stowarzyszenia inwentaryzacji w maju 2009 roku był punkt oporu "Wielki Dział" Rawsko Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. Linii Mołotowa. Wielki Dział jest jednym z najwyższych wzniesień na Roztoczu Południowym, położonym na południe od Woli Wielkiej. Punkt oporu składa się 14 schronów bojowych, które tworzą dwie wyraźnie wyodrębniające się grupy: południową - na stokach wzgórza oraz północną - na jego przedpolu. Przeprowadzone badania terenowe - kontynuacja inwentaryzacji z 2005 roku  - polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej poszczególnych obiektów punktu oporu, spisu zachowanych elementów wyposażenia schronów, jak tez pomiary GPS.....................................................................................................................................................(więcej)

 • Konferencja naukowa "Fortyfikacje II wojny światowej - od zapomnienia do zagospodarowania". 16 maja 2009r. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin", na zaproszenie Gminy Zabierzów i Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Fortyfikacji "Fortiso" wzięło udział w konferencji naukowej „Fortyfikacje II wojny światowej - od zapomnienia do zagospodarowania”, która odbywała się w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie. Celem imprezy było pokazanie, co już udało się zrobić, żeby uratować drugowojenne obiekty przed zniszczeniem przez odpowiednie prace konserwatorskie i adaptacyjne oraz zwrócenie uwagi na fortyfikacje, które mogłyby być atrakcją turystyczną, ale od lat są pozostawione bez opieki. Na konferencji zaprezentowano najnowsze opracowania historyczne, naukowe oraz popularno-naukowe w dziedzinie fortyfikacji z okresu wojen światowych oraz zaprezentowano przykłady zagospodarowania zachowanych obiektów pofortecznych.........(więcej)

 • VI Małopolski Piknik Lotniczy. Tegoroczny Piknik Lotniczy stał pod znakiem deszczu, burzy, mgły, jednak nie zniechęciły pilotów do uczestnictwa w tej imprezie na krakowskich Czyżykach. Niesprzyjająca pogoda zakłóciła nieco przebieg pierwszego dnia pokazów. Niska podstawa chmur i deszcz sprawiły, że pokazy rozpoczęły się z trzygodzinnym opóźnieniem. Warunki takie panowały nad niemal całą Polską, co spowodowało, że wiele zapowiedzianych samolotów dotarło na piknik znacznie później lub nie dotarło wcale. Organizatorzy pikniku, który odbył się jak co roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego, zadbali by nie zabrakło wrażeń - na krakowskim niebie pojawiło się kilkanaście samolotów i śmigłowców z różnych lotniczych epok..............................................(więcej)

 • Czeski beton czyli integracyjna wycieczka "Rawelinu" za południową granice. W sobotę 6 czerwca 2009 roku, pomimo niesprzyjających prognoz pogody, ruszyła wyprawa członków Stowarzyszenia Rawelin na długo już oczekiwany wyjazd w okolice Bohumina w Czechach. Celem wyprawy było rozpoznanie „walką” czechosłowackich fortyfikacji granicznych z 30’tych lat XXw położonych pomiędzy Hlucinem-Darkowicami a Bohuminem (okręg Dowództwa Oddziału Saperów w Hlucinie – ZSV II Hlucin). Miejsce wybrane nie przypadkowo, lecz z powodu bardzo ciekawych konstrukcji schronów typu „francuskiego” w okolicach Bohumina oraz interesującej grupy obiektów, wraz z udostępnionym do zwiedzania schronem – muzeum MO-S 19 Alej w okolicach Darkovic....(więcej)

 • II Piknik Forteczny - Zbrosławice. 4 lipca na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” wybraliśmy się na II Piknik Forteczny w Zbrosławicach. Jeden ze schronów bojowych niemieckiej linii fortyfikacji z 1939 r. - tzw. Pozycji Górnośląskiej, zlokalizowany w Zbrosławicach koło Tarnowskich Gór, jest od ponad roku poddawany zabiegom renowacyjnym w celu stworzenia w nim ekspozycji poświęconej fortyfikacjom oraz historii wojskowości. Obiekt został odmalowany i przystosowany do zwiedzania, a piknik forteczny miał pokazać rezultat prac renowacyjnych......................................................................................................(więcej)

 • Bochnia 1939. Odwrót Armii Kraków. Szóstego dnia wojny obronnej 1939 roku zmagania wojenne dotarły na teren ziemi bocheńskiej. Operująca w południowej części kraju Armia „Kraków”, po przegranej bitwie granicznej, wycofywała się przez Bochnię na nową linię obrony, wyznaczoną przez Naczelnego Wodza na rzece Dunajec. Bochnia, miasto górnicze, była w przedwojennej Polsce miejscem stacjonowania 5 Dywizjonu Taborów, w pobliżu miasta znajdowały się też wielkie magazyny amunicji Armii „Kraków”, ukryte w puszczy niepołomickiej. Dlatego miasto zgodnie z rozkazem dowódcy Grupy Operacyjnej „Boruta” gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza: „należało bronić”....................................................................................................................................(więcej)

 • XVI Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków. XVI Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków odbył się w dniach 10 - 11 października 2009 roku. Organizatorem rajdu był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego, Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Celem było poznawanie historii budowy, funkcjonowania oraz znaczenia Twierdzy na przestrzeni jej dziejów, zwiedzanie wybranych obiektów fortyfikacyjnych, zapoznanie się ze współczesnymi możliwościami wykorzystania byłych obiektów Twierdzy, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, a w szczególności jego militarnych tradycji, promowanie budowli Twierdzy Kraków jako kolejnej, bardzo ciekawej atrakcji turystycznej, a także zwiedzenie miejsc upamiętniających walkę żołnierzy I wojny światowej............................................................................................................(więcej)

 • Obszar Warowny Śląsk. Kamień - Bobrowniki - Dobieszowice. Sobota 7 listopada 2009r. była zimna i deszczowa, jednak aura nie była w stanie pokrzyżować naszych planów. Celem naszej wyprawy były fortyfikacje Obszaru Warownego Śląsk. Rozciąga się on na odcinku kilkudziesięciu kilometrów od miejscowości Przeczyce na północy po miejscowość Wyry na południu. Była to linia umocnień stałych i polowych dodatkowo uzupełniona szeregiem obiektów towarzyszących lub zabezpieczających. Dziś stanowi wyjątkowy w skali kraju zabytek polskiej myśli fortyfikacyjnej z okresu międzywojennego. Po niepokojących informacjach w mediach dotyczących planów rozbudowy autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce postanowiliśmy jeszcze raz zwiedzić punkt oporu Bobrowniki i ocenić zakres zniszczeń spowodowanych budową odcinka autostrady A1...............................(więcej)

 • Inscenizacja II Bitwy o Kraków. "Celebracja ognia artyleryjskiego" w dniu święta FsAR 2. W 2009 roku przypada 95. rocznica obrony twierdzy Kraków przed nadciągającymi od wschodu wojskami carskimi, które zostały odparte w dwóch bitwach, pomiędzy 16 a 22 listopada  oraz  6 grudnia 1914 roku. 6 grudnia 1914 r. miała miejsce kulminacja tzw. drugiej bitwy o Kraków. Oddziały rosyjskie oblegające miasto od wschodu i południowego - wschodu przystąpiły do generalnego szturmu. Zgromadzona na zagrożonych odcinkach załoga twierdzy mężnie odpierała natarcie. Po zaciętych walkach Rosjanie zostali odparci od bram miasta i wkrótce potem cofnęli się. Bitwa ta ostatecznie zadecydowała o odparciu Rosjan i stanowiła istotny element zwycięstwa odniesionego pod Limanową - Łapanowem.........................................................................................................................(więcej)

 
          2008r.
 • Obszar Warowny Śląski. Korzystając z pięknej jesiennej pogody w samym środku zimy w styczniu i lutym zwiedzaliśmy umocnienia Obszaru Warownego Śląsk. Rozciąga się on na odcinku kilkudziesięciu kilometrów od miejscowości Przeczyce na północy po miejscowość Wyry na południu. Była to linia umocnień stałych i polowych dodatkowo uzupełniona szeregiem obiektów towarzyszących lub zabezpieczających. Budowa trwała od roku 1933, przerwana wybuchem wojny wskutek czego Obszar Warowny Śląsk nie był w pełni ukończony. Dziś stanowi wyjątkowy w skali kraju zabytek polskiej myśli fortyfikacyjnej z okresu międzywojennego............................(więcej)

 • Linia Mołotowa - RRU punkt oporu "Mosty Małe". Jak co roku tradycyjnie na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd na Roztocze Wschodnie, na terenie którego znajduje się część południowego fragmentu Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. "Linii Mołotowa". Tym razem celem naszej wyprawy był najbardziej wysunięty na wschód punkt oporu "Mosty Małe". Przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia badania terenowe polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej poszczególnych obiektów punktu oporu, spisu zachowanych elementów wyposażenia schronów, jak tez pomiary GPS ......................(więcej)

 • Anlage Süd – schrony kolejowe Stępina–Cieszyna i Strzyżów. To była jedna z najbardziej kameralnych rawelinowych wypraw - dwuosobowa. Udała się w połowie, z dwóch kolejowych schronów – Stępinie i Srzyżowie, zobaczyliśmy tylko ten pierwszy. Obydwa obiekty, razem z całą infrastrukturą (drogi, bocznice kolejowe, linie energetyczne) powstały w 1940 roku. Rok później wizytował je Hitler i Mussolini. Choć nie zdołano ich ukończyć, prawie 400 metrów betonu (schron naziemny) w Stępinie i prawie półkilometrowy tunel przebijający górę w Strzyżowie robią ogromne wrażenie. Budowa schronów objęta była klauzulą tajności,  zaangażowano znaczne siły i środki. Projektowanie i wykonanie spoczywało na największej niemieckiej organizacji budowlanej - Organizacji Todta....................................................................................................................................................(więcej)

 • Bitwa Wyrska 31 maja 2008 Gostyń. Zaczynamy na Śląsku, w 1939 roku. Dwie godziny później jesteśmy już w 1944, na południu Europy. Jak to możliwe? Rekonstrukcje historyczne to prawdziwy wehikuł czasu. Przymierzyć mundur, wejść do okopu, przejechać się wojskowym motocyklem, wziąć do ręki replikę granatu, czy prawdziwy bagnet "z epoki"... Zamiast zapamiętywania dat i wydarzeń z podręczników, z których i tak niewiele pozostanie po skończeniu szkoły, przekonać się, jak mogło być "tam", czyli w samym środku pola bitwy... Czy nie jest to spełnieniem marzeń większości facetów od lat trzech wzwyż?..................................................................(więcej)

 • V Małopolski Piknik Lotniczy. Pokazy akrobacji lotniczej w wykonaniu najlepszych pilotów, rekonstrukcje historyczne i zabytkowe latające maszyny można było zobaczyć podczas V Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Organizatorzy pikniku, który odbył się jak co roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego, zadbali, by nie zabrakło wrażeń. W ciągu dwudniowej imprezy, na krakowskim niebie pojawiło się kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców z różnych lotniczych epok......................................................................................................................(więcej)

 • Węgierska Górka, Krzyżowa, Przyborów. W godzinach porannych 3 sierpnia 2008 roku grupa członków Stowarzyszenia udała się samochodami do Węgierskiej Górki oraz Krzyżowej i Przyborowa. Za cel wyprawy "rawelinowcy" postawili sobie zwiedzenie polskich schronów bojowych wybudowanych na tym terenie w roku 1939. W kwietniu 1939 roku specjalna komisja Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych pod kierownictwem płk dypl. Tadeusza Zieleniewskiego zaczęła opracowywać plany zabezpieczenia od południa Armii "Kraków". Plan obrony zakładał utworzenie czterech ośrodków oporu ryglujących kolejne doliny rzek.............................................(więcej)

 • XIV Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków. XIV Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków odbył się w dniach 11 - 12 października 2008 roku. Organizatorem rajdu był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego, Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Celem było poznawanie historii budowy, funkcjonowania oraz znaczenia Twierdzy na przestrzeni jej dziejów, zwiedzanie wybranych obiektów fortyfikacyjnych, zapoznanie się ze współczesnymi możliwościami wykorzystania byłych obiektów Twierdzy, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, a w szczególności jego militarnych tradycji, promowanie budowli Twierdzy Kraków jako kolejnej, bardzo ciekawej atrakcji turystycznej, a także zwiedzenie miejsc upamiętniających walkę żołnierzy I wojny światowej............................................................................................................(więcej)

 • Fort 45 Marszowiec - Prezentacja książki Przemysława Jaskółowskiego pt. "Działa okopowe c. i k. Armii 1914-1918". 30 października 2008r. w forcie artyleryjskim 45 Marszowiec Twierdzy Kraków w Zielonkach k. Krakowa odbyła się prezentacja książki Przemysława Jaskółowskiego pt. "Działa okopowe c. i k. Armii 1914-1918". Przemysław Jaskółowski jest miłośnikiem historii wojskowości, autor wielu publikacji na temat artylerii austriackiej, od 1996 roku  Prezes Stowarzyszenia "Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków", organizator i pomysłodawca I, II i III Europejskich Spotkań Historycznych Oddziałów Wojskowych oraz wystaw: "Kraków Miasto Garnizonowe 1848 - 1939" i "Nasza Artyleria"...............................................................................................................................................(więcej)

 • Twierdza Przemyśl. Na ranem 8 listopada, gdy jeszcze wszyscy spali grupa członków Stowarzyszenia "Rawelin" zbliżała się do Przemyśla. Była to już druga wyprawa do Twierdzy Przemyśl. Pierwsze spotkanie Rawelinowców z Twierdzą miało miejsce w marcu 2007 roku podczas XI Rajdu Szlakiem Twierdzy Kraków i Szlakiem Twierdzy Przemyśl. Wtedy podczas dwudniowego pobytu zwiedziliśmy fort XV Borek, I Salis Soglio, IIa Cyków, II Jaksmanice, III Łuczyce, IIIa Hermanowice, IV Optyń, jak też forty "grupy siedliskiej" znajdujące się na terenie Ukrainy. Celem tegorocznej wyprawy były forty położone na północ i zachód od miasta. Przemyśl to nie tylko fortyfikacje austro-węgierskie, to tu Rosjanie do czerwca 1941 zbudowali schrony bojowe 8 Przemyskiego Rejonu Umocnionego nowego pasa umocnień granicznych znanych później jako Linia Mołotowa, które też są godne zobaczenia...........................................................................................................................................(więcej)

 • Chuda Emma - Austro-węgierski moździerz kal. 30,5cm. 3 grudnia 2008r. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin" wzięło udział w wernisażu wystawy fotograficznej na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej pt. „Chuda Emma – austro-węgierski moździerz kal. 30,5 cm”. Jej autor – Andrzej Zaręba, kilkanaście lat temu znalazł w jednym z krakowskich antykwariatów album zdjęć pierwszo wojennych. Okazało się, że był to prezent – pamiątka z pobytu na froncie dla kpt. Otto Axmanna, wiedeńskiego oficera artylerii fortecznej. Ponad sto fotografii nieznanego autora przedstawia żołnierzy zmotoryzowanej baterii austro-węgierskich moździerzy Škoda 30,5 cm, nazywanych wówczas żartobliwie „Chudą Emmą"– najnowocześniejszej wówczas broni.....................................................................................................................................................(więcej)

 • Obrona Twierdzy Kraków przed armią carską - Święto regimentu FsAR2 6 grudnia 2008r. Bez śniegu i wrogich żołnierzy na przedpolu, ale za to hucznie, z replikami austriackich armat i toastem artyleryjską wódką obchodzono w Zielonkach rocznicę obrony Twierdzy Kraków przed Rosjanami. Grupa rekonstrukcji historycznej i jednocześnie stowarzyszenie Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej Nr 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków od dziesięciu lat spotyka się 6 grudnia, aby celebrować ogień artyleryjski i świętować zwycięstwo nad armią carską. W tym roku uroczystość odbyła się w Forcie 45 Zielonki, jednym z nielicznych odrestaurowanych i zagospodarowanych obiektów Twierdzy Kraków..........................................................(więcej)

 
          2007r.
 • XI Rajd Szlakiem Twierdzy Kraków i Twierdzy Przemyśl. XI rajd szlakiem Twierdzy Kraków odbył się w dniu 17 marca 2007 roku. Organizatorem rajdu był Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego i Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Celem było poznanie historii budowy, funkcjonowania oraz znaczenia Twierdzy Kraków i Przemyśl na przestrzeni dziejów. Zapoznanie się ze współczesnymi możliwościami wykorzystania byłych obiektów Twierdzy Kraków i zwiedzanie wybranych obiektów fortyfikacyjnych, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, a w szczególności jego militarnych tradycji. Pierwszy część rajdu miała miejsce w Kasynie Oficerskim na ul. Zyblikiewicza 1, gdzie organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.........................................................................................................................................(więcej)

 • IV Małopolski Piknik Lotniczy. Muzeum Lotnictwa Polskiego w dniach 30 czerwiec - 1 lipiec już po raz czwarty zorganizowało Małopolski Piknik Lotniczy - lotnicze pokazy na historycznym lotnisku Rakowice - Czyżyny. Główną atrakcją tegorocznego Pikniku to występy pilotów akrobacyjnych: Węgra Petera Besenyeia z Red Bull Air Race Team i Turka Ali Öztürka na samolocie Acromach Super S2S, pokaz akrobacji zespołowej w wykonaniu zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych RP Biało-Czerwone Iskry i zespołu Żelazny..................................(więcej)

 
    Aktualności
    Stowarzyszenie
    Statut
    Działalność
    Schrony
    Imprezy
    Media o nas
    Byliśmy...
    Partnerzy
    Sponsorzy
    Forum
    Linki
    Kontakt
 

Copyright © 2008 Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved