Prace porządkowe w Młynce - Regelbau 668. Czerwiec - październik 2007r.